Sản phẩm

Sản phẩm 3

Sản phẩm 3

 Công ty Thép Việt Pháp đang nắm giữ công nghệ sản xuất thép hiện đại, năng lực quản lý dự án ưu việt, kỹ năng kiểm soát và vận hành tiên tiến được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Với nỗ lực vươn lên tầm khu vực về công nghệ, Việt Pháp đang tích cực nghiên cứu và đầu tư để hoàn thiện hệ thống sản xuất khép kín từ nung lọc, tinh luyện phôi cho tới cán thép thành phẩm. Công ty Thép Việt Pháp đang tham gia chủ đạo vào việc hiện đại hoá kỹ thuật và công nghệ góp phần thúc đẩy ngành thép non trẻ của Việt Nam phát triển.

 

Phôi thép

Phôi thép

 Công ty Thép Việt Pháp đang nắm giữ công nghệ sản xuất thép hiện đại, năng lực quản lý dự án ưu việt, kỹ năng kiểm soát và vận hành tiên tiến được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Với nỗ lực vươn lên tầm khu vực về công nghệ, Việt Pháp đang tích cực nghiên cứu và đầu tư để hoàn thiện hệ thống sản xuất khép kín từ nung lọc, tinh luyện phôi cho tới cán thép thành phẩm. Công ty Thép Việt Pháp đang tham gia chủ đạo vào việc hiện đại hoá kỹ thuật và công nghệ góp phần thúc đẩy ngành thép non trẻ của Việt Nam phát triển.

 

Phôi thép

Phôi thép

  Công ty Thép Việt Pháp đang nắm giữ công nghệ sản xuất thép hiện đại, năng lực quản lý dự án ưu việt, kỹ năng kiểm soát và vận hành tiên tiến được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Với nỗ lực vươn lên tầm khu vực về công nghệ, Việt Pháp đang tích cực nghiên cứu và đầu tư để hoàn thiện hệ thống sản xuất khép kín từ nung lọc, tinh luyện phôi cho tới cán thép thành phẩm. Công ty Thép Việt Pháp đang tham gia chủ đạo vào việc hiện đại hoá kỹ thuật và công nghệ góp phần thúc đẩy ngành thép non trẻ của Việt Nam phát triển.

 

Tỉ giá ngoại tệ

USD
HKD
CAD
SGD
EUR
NZD
AUD
CHF

(Nguồn: )

Hình ảnh hoạt động

  • vtem slide
  • vtem slide
  • vtem slide
  • vtem slide
  • vtem slide
[Pause]